НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація про орган

Згідно з рішенням Комісії від 26.01.2012 р. № 174 утворено Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з центром розміщення у м. Київ, повноваження якого поширюються на м. Київ, Київську, Вінницьку, Житомирську, Чернігівську та Черкаську області.

 

Структура департаменту:

Управління контрольно-правової роботи

Управління моніторингу та нагляду за емітентами цінних паперів

Юридичне управління

Відділ фінансово-організаційної роботи

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Вінницькій області

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Житомирській області

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Черкаській  області

Сектор нагляду за учасниками ринку цінних паперів у Чернігівській області

 

Штатна чисельність працівників – 50

 

 

Економічна довідка регіону:

 

Основними напрямами промислової політики Київської області є: стабілізація роботи промислових підприємств; підтримка підприємств, які випускають конкурентноздатну продукцію; зміцнення фінансового стану підприємств; раціоналізація промислових зв'язків, поступове нарощування імпортозамінюючих видів продукції; основна структурна перебудова всього промислового комплексу.

Місто Київ має могутній економічний потенціал, який дає можливість більшою мірою за рахунок виробництва товарів і послуг забезпечувати потреби внутрішнього ринку, а також експортувати конкурентноздатну продукцію в країни ближнього і далекого зарубіжжя.

Традиційно базовими галузями промисловості міста є машинобудування і металообробка, електроенергетика, хімічна, нафтохімічна і харчова промисловості. Літаки і пароплави, точні прилади і верстати - автомати, штучні алмази і хімічні волокна, телевізори і магнітофони, вироби легкої і харчової промисловості виготовляють працівники промисловості Києва.

Промисловий комплекс Києва має значний експортний потенціал.

Малі підприємства сприяють рішенню таких економічних і соціальних задач, як структурна перебудова економіки, зміцнення економічної бази міста, швидке насичення ринку товарами і послугами, ослаблення монополізму і розвиток конкуренції, впровадження досягнень науково - технічного прогресу, підвищення експортних можливостей, забезпечення зайнятості значного числа населення міста.

 

Вінниччина — це край індустрії і високомеханізованого сільського господарства, з помітною науково-виробничою і мінерально-сировинною базою.

У її надрах знайдено більше 1100 родовищ і покладів 30 видів різних корисних копалини, десятки родовищ торфу, а також унікальні поклади граніту і каоліну, граната і флюориту. У області діє ряд цілющих джерел мінеральної, а також радонової води в р. Хмільнику. Маючи такі неоцінимі запаси мінеральних ресурсів, Вінниччина може незабаром зайняти ті, що ведуть позиції по експорту їх в країни СНД, а також на світовий ринок.

Індустріальний потенціал області демонструють такі підприємства, як Ладижинськая ГРЭС, об’єднання «Жовтень», «Інфраком», «Маяк», «Кристал», «Вінницький підшипниковий завод», «Хімпром», десятки підприємств переробної і легкої промисловості. Взагалі ж, в різних областях промисловості у нас працює близько 400 підприємств.

На Вінниччину доводиться 12,7% чисельності промислово-виробничого потенціалу України, 2% вартості основних виробничих фондів і 2,6% випуску промислової продукції.

Аграрним виробництвом в області займається більше 700 колективних сільськогосподарських і міжгосподарських підприємств, більше 100 радгоспів, 846 сільських (фермерських) і 333 підсобних і заготовчих господарств, 4 дослідницьких станції, науково-дослідний інститут кормів.

На Вінниччині є 39 цукрозаводів, 13 спиртозаводів. Створена непогана база по переробці насіння соняшнику, круп’яних культур. По валовому виробництву цукру і зерна Вінниччина займає 1 місце в країні, і тому має реальні можливості стать незабаром головним постачальником цієї продукції в країни СНД і далекого зарубіжжя.

До числа найбільших підприємств області можна віднести радіо ламповий, лікеро-горілчаний заводи, завод «Кристал», ЗАТ «Хімпром» і масложировий комбінат у місті Вінниця, машинобудівний завод ім. Кірова в місті Могилів-Подільський.

 

Житомирщина - це розвинутий аграрно-індустріальний регіон України. Область спеціалізується на виробництві фарфоро-фаянсових виробів, виробів з деревини, паперу, хімічного волокна, будівельних матеріалів, металорізальних верстатів, широкого

асортименту продуктів харчування.

Найбільш динамічно сьогодні розвивається переробна промисловість області, чому сприяє зростання попиту в самій країні. Продукти харчування знаходять ринки збуту не лише в Україні. Кондитерські і молочні вироби, цукор, крохмаль, етиловий спирт, хміль та його екстракт постачаються в країни ближнього та далекого зарубіжжя. Переробна промисловість найбільше приваблює і іноземних інвесторів, вкладення яких за січень-вересень 2010р. склали 1240 млн. дол. США, або 62,4% від загального обсягу іноземного капіталу в області.

Область займає друге місце в Україні по запасах лісових ресурсів. Лісистість складає майже третину території. Переважають хвойні породи - 60%, твердолистяні (дуб) і м’яко листяні (береза, вільха, осика) - по 20%. Загальний запас деревини становить близько 200 млн. м³. Загальний середній приріст - 2,7 млн. м³ щорічно. Найбільшу лісистість мають Овруцький та Олевський райони, де вона складає понад 60%.

Житомирщина багата на мінерально-сировинні ресурси. В її надрах сконцентровано більше 80% загальнодержавних запасів титанових руд і кварцитів - сировини для металургійної промисловості. Є значні запаси декоративно-облицювального каменю – лабрадорити, граніти, габро. Розвідані родовища каолінів, мармуру, бурого вугілля, торфу, вапняку, сировини для виготовлення будівельних матеріалів. Добувна промисловість приваблює іноземних інвесторів. На сьогоднішній день в цю галузь вкладено 42,0 млн.дол. США іноземного капіталу (2,1% від загального обсягу). Це видобуток декоративного каменю, розробка піщаних та гравійних кар'єрів, видобуток та збагачення титанової руди, що мають стабільний ринок збуту і високий рівень рентабельності виробництва. Серед мінеральних продуктів на експорт ідуть щебінь, ільменітів концентрат, кварцити, гранітні блоки і вироби з каменю.

В області розроблені перспективні інвестиційні проекти по видобуванню і збагаченню каолінової глини на Велико-Гадоминецькому родовищі, які за своїм складом відповідають кращим світовим стандартам для виготовлення високоякісного паперу, фарфоро-фаянсових і керамічних виробів, вогнетривкої цегли; по удосконаленню технологічного процесу видобутку блоків граніту і габро з подальшою їх переробкою в поліровану облицювальну продукцію; по виготовленню високоякісного щебеню низького рівня радіоактивності.

Машинобудування завжди було провідною галуззю економіки Житомирщини. Машинобудівні підприємства виробляють обладнання для хімічної, харчової, легкої, металообробної, деревообробної промисловості, а також для агропромислового комплексу. В зв'язку з віднесенням до пріоритетних цілої низки галузей, забезпечуваних машинобудівним комплексом технікою, для підприємств машинобудування регіону відкриваються значні перспективи у розвитку інвестиційної діяльності.

Серед галузей сільського господарства область зацікавлена у додатковому залученні інвестицій для нарощування обсягів виробництва продукції хмелярства і льонарства. Завдяки залученню інвестицій щорічно підвищується врожайність та зростають обсяги виробництва льону.

 

З утворенням Черкаської області тут виникли і почали розвиватися нові галузі - хімічна, текстильна, машинобудівна, приладобудівна. В аграрному секторі економіки провідне місце посідає вирощування зернових культур і цукрових буряків та багатогалузеве тваринництво. Область із аграрної перетворилася у індустріально-аграрну.

В області діє понад 450 акціонерних товариств, які працюють у промисловості, сільському господарстві, будівництві, транспорті, інших галузях народного господарювання та 13 професійних часників фондового ринку. Контроль за діяльністю акціонерних товариств та професійних учасників області здійснює Черкаське територіальне управління Державної комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Випуск промислової продукції  в області за 2010 р. проти 2009 р. збільшився на 17,10%. За обсягом виробництва продукції сільського господарства в цілому та на одну особу у 2010 році Черкащина займає перше місце серед областей України. Порівняно з 2009 роком сільськогосподарське виробництво зросло на 5%, що зумовлено збільшенням обсягів виробництва продукції тваринництва на 19%. За 2010р. підприємствами транспорту перевезено 11,20 млн.т вантажів, що на 11,40% більше від обсягів 2009р. Вантажооборот збільшився на 19,70% і становив 9411,80 млн.ткм. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі області склало 271,40 млн.дол.

 

Чернігівщина - край з потужним економічним, інтелектуальним і природним потенціалом. Потенційні можливості підприємств дають змогу виготовляти унікальні вироби виробничо-технічного призначення, широкий спектр товарів народного споживання, здатних задовольняти потреби національного і зовнішнього ринків.

Чернігівщина має значний сільськогосподарський потенціал і є однією з найбільш аграрно-розвинутих в Україні. Сільськогосподарські угіддя займають 2,1 млн. га. У поліській частині більший розвиток, поряд із зерновими, отримали виробництво картоплі і вирощування льону, в лісостепу - зернове господарство і вирощування цукрових буряків. Значне місце належить тваринництву, в основному це - скотарство молочно-м'ясного напрямку, свинарство і птахівництво.

У галузевій структурі промислового комплексу пріоритетними є: харчова, паливна, машинобудівна та металообробна, деревообробна, целюлозно-паперова, легка промисловість. Помітне місце займає електроенергетична, хімічна та нафтохімічна.

Область має значний сільськогосподарський потенціал і є однією із найбільш аграрно-розвинутих в Україні. Починаючи з 2000 року намітилась стійка тенденція щодо зростання валової продукції сільського господарства. Сьогодні Чернігівщина забезпечує майже 50 проц. загальнодержавного виробництва льоноволокна, 6,5 проц. - картоплі, близько 4 проц. - м'яса, 4,6 - молока, 4,5 проц. - цукрових буряків та 4,2 проц. - зерна.

Економічне зростання області базується на інвестиційному підґрунті. За минулий рік обсяги інвестицій в основний капітал перевищили 1,5 млрд. грн. Їх основні обсяги (60 проц.) концентруватимуться в оновленні основних фондів, сфері матеріального виробництва, введенні в дію значної кількості соціальних об'єктів.


← Назад
Вхід


Зареєструватися

Новини ТУ

 • 23.12.2014 Скасовано реєстрацію випуску акцій акціонерних товариств

  Детальніше →
 • 23.12.2014 Скасовано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Гайсинське автотранспортне підприємство 10562»

  Детальніше →
 • 23.12.2014 Скасовано реєстрацію випуску акцій акціонерних товариств

  Детальніше →
 • 31.07.2014 Скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ "Туристичне агентство «Спорт Лайн Тревел"

  Детальніше →
 →